สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

*

 เว็บไซต์แม่ครูราตรี ศรีวิไลนี้ จัดทำโดยบุญจันทร์  เพชรเมืองเลย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์เรียนการประพันธ์กลอนลำ เพื่อเป็นการเชิดชูครูที่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก ดังนั้น กระผมจึงขอเป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อมอบให้กับแม่ครูราตรี ศรีวิไล หากเนื้อหาในเว็บไซต์มีจุดบกพร่องประการใด ผู้ดูแลกราบอภัยและพร้อมยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปผลงานทั้งหมดของแม่ครูราตรี ศรีวิไลในเว็บนี้ สามารถนำไปทำการเผยแพร่ในทางสร้างสรรค์ เช่น การนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำวิจัยและด้านอื่น ๆ ทางด้านโฆษณาเป็นสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรศัศน์ เป็นต้น ถ้าหากเป็นทางด้านธุรกิจควรติดต่อกับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง